Дисекция на обществените поръчки (2007-2015 г.)

13 Яну 2017Институт за пазарна икономика
Изтеглете пълния текст на изследването

РЕЗЮМЕ

Обществените поръчки по своята същност са един от най-ефективните начини за разходване на бюджетен ресурс, тъй като предполагат икономично и ефикасно изпълнение на задачите на администрацията в условията на конкуренция и прозрачност.

В България, обаче, обществените поръчки често са свързани със скандали за корупция, клиентелизъм, непрозрачност, прахосване на обществени средства и некачествено изпълнение.

Инициативата на управляващите за по-прозрачно управление и отварянето на различни масиви от данни през последните няколко години засегна и обществените поръчки. На Портала за отворени данни беше публикувана информация за откритите през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г. обществени поръчки, съдържащи се в Регистъра на обществените поръчки.

Отворените данни за всички обществени поръчки, проведени в периода 2007-2015 г., дават възможност да се направят различни разрези на харченето на обществен ресурс.

Дисекцията на данните показа редица интересни факти:

  • в периода 2007-2015 г. държавните структури в България са изхарчили над 62 млрд. лв. посредством повече от 170 хил. процедури по Закона за обществените поръчки;
  • среднодневно държавата прави по близо 60 обществени поръчки и харчи по 20 млн. лв. публичен ресурс;
  • през последните няколко години разходите за обществени поръчки остават стабилни на около 8-9% от БВП и над 20% от държавните разходи;
  • няма и значима разлика в харченето чрез обществени поръчки на шестте отделни правителства (две служебни и по две на БСП и ГЕРБ, включително в коалиции), които управляват в периода 2007-2015 година;
  • най-скъпите поръчки са през 2009 и 2013 г. и съвпадат с проведените парламентарни избори за 41-во и 42-ро Народно събрание;
  • броят на обществените поръчки за доставки е най-голям, но най-големи по размер са обществените поръчки за строителство, а повече от половината от средствата по тях са с европейско съфинансиране;
  • анализът на статистиката за обществените поръчки показва голямата концентрация на договорите в малка част от изпълнителите (10% от изпълнителите печелят 71% от поръчките на стойност 85% от сумата на всички подписани договори за периода), като концентрацията е валидна и за самите възложители (10% от възложителите възлагат 73% от поръчките на стойност 90% от сумата на всички подписани договори за периода);
  • сред компаниите, които са спечелили най-много и най-скъпи поръчки, са няколко фирми за доставка на лекарствени продукти и медицинска апаратура;
  • най-скъпите поръчки са за инфраструктурни и транспортни проекти;
  • сред възложителите са и всички 265 български общини, а техните поръчки представляват над ¼ от броя и сумата на обществените поръчки в страната.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София