Отворени обществени поръчки: данни, анализи, препоръки

30 Юни 2017Институт за пазарна икономика

Работата по проекта включва както множество данни и аналитични разработки, така и някои практични инструменти. На базата на данните и анализите се извеждат препоръки за борба с проблемите при провеждането на обществени поръчки в България.

Повече

Кой ще печели обществени поръчки - прогнозен модел на ИПИ

12 Май 2017Институт за пазарна икономика

Обработката на цялата база данни, търсачката и аналитичната работа по проекта дават възможност за прогнозиране на изхода от бъдещи обществени поръчки с определена степен на вероятност. Разработеният и приложен модел за прогнозиране на изхода от обявените обществени поръчки може да се провери чрез практиката.

Повече

Публичност и прозрачност при обществените поръчки

13 Апр 2017Институт за пазарна икономика

Една от основните задачи на държавните структури е да осигурят добро управление на публичните средства. Обществените поръчки са един от най-добрите методи за това и би трябвало да се основават на принципите на конкуренция, ефективност и прозрачност.

Повече

Добри международни практики за борба с корупцията при обществените поръчки

27 Яну 2017Институт за пазарна икономика

Голяма част от публичните средства по света се харчат чрез обществени поръчки. В много случаи корупцията при тях води до разхищение и неефективност, а настоящият труд има за цел да направи обобщен преглед на приетите добри практики за борба с корупцията в обществените поръчки. За да се илюстрира пълноценно ефективността на прилаганите стандарти, са използвани конкретни примери от практиката, които лесно и разбираемо ще покажат международния опит.

Повече

Дисекция на обществените поръчки (2007-2015 г.)

13 Яну 2017Институт за пазарна икономика

Дисекцията на данните за обществените поръчки за периода 2007-2015 г. показва редица интересни факти: 1) за 9 години са проведени над 170 хил. поръчки за над 62 млрд. лв.; 2) на ден държавата харчи по 20 млн. лв. публичен ресурс; 3) разходите за обществени поръчки са около 8-9% от БВП и над 20% от държавните разходи; 4) наблюдава се голяма концентрация на изпълнителите и възложителите; 5) най-скъпите поръчки са за инфраструктурни и транспортни проекти; ...

Повече

Преглед на европейската рамка на обществените поръчки

23 Дек 2016Институт за пазарна икономика

През 2016 г. бе приет нов Закон за обществените поръчки. Основните причини за изготвянето и гласуване на изцяло нова законова рамка бяха две. Първо, необходимостта да се транспонират директивите на ЕК за обществените поръчки, които България не бе въвела до този момент или бе направила това непълно. На второ място, многократните промени и дописвания на отменения ЗОП от 2004 г. Към края на 2015 измененията достигнаха 33, като някои от които създаваха противоречива практика. В следващите редове ще...

Повече

Кой колко обществени поръчки е спечелил и възложил за периода 2007-2015 г.

16 Дек 2016Институт за пазарна икономика

Между 2007 и 2015 г. обществени поръчки са възлагани от над три хиляди държавни органи и компании, включително местната администрация, а спечелилите поръчките са близо 20 хиляди. За целия период държавните структури в България са изхарчили над 60 млрд. лв. за близо 200 хил. процедури по Закона за обществените поръчки.

Повече
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София